Pers Contact

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Meer nieuws

Nederland Digitaal: afspraken voor betere samenwerking digitalisering


17 April 2019 | By nladmin | SISU

Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden hebben vandaag op de eerste editie van de conferentie Nederland Digitaal afspraken gemaakt voor betere samenwerking rondom digitalisering. Meer dan 2.000 deelnemers werkten vier dagen in Hilversum aan de doelstelling om Nederland op dit vlak koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren.

Het overkoepelende thema van de eerste Nederland Digitaal was kunstmatige intelligentie (AI). Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) kondigde bijvoorbeeld vandaag aan nog voor deze zomer namens het kabinet met het strategisch actieplan AI te komen in samenwerking met de vandaag gelanceerde Nationale AI coalitie, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. In dit plan staan beleidskeuzes voor onderwijs, onderzoek, innovatie, het gebruik van data, de transparantie en uitlegbaarheid van algoritmen en ethische aspecten.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lanceerde in Hilversum samen met de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet en staatssecretaris Keijzer de Digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs. De minister heeft in een Kamerbrief bekend gemaakt ook bestaande financiële middelen in te zetten om bijvoorbeeld veilige en betaalbare internetvoorzieningen voor scholen te stimuleren. Eén van de andere speerpunten in de agenda is te zorgen dat leerlingen en leraren digitaal geletterd zijn.

De digitale samenleving vraagt om andere vaardigheden. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen en niemand achterblijft? Bedrijven, overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties slaan daarom de handen ineen om Nederland digitaal vaardiger te maken. Op de Nationale Werkconferentie Digitaal Samenleven werd door onder meer Prinses Laurentien van Oranje en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) het startschot gegeven voor de Alliantie Digitaal Samenleven. Inmiddels doen 31 partners mee.

Nederland Digitaal

Het kabinet heeft afgelopen zomer de strategie ‘Nederland Digitaal’ vastgesteld. Hiermee wil het kabinet op een verantwoorde manier de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering benutten. Of het nu gaat om mondiale uitdagingen als betere en betaalbare zorg, CO2-reductie, een duurzame voedselvoorziening, hoogstaande logistiek of dichter bij huis automatisering van bedrijfsprocessen, big data of betere bereikbaarheid. Digitale technologieën spelen bijna overal een sleutelrol om deze doorbraken te realiseren.

Delen:

Pers Contact

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Meer nieuws