De geschiedenis in een notendop

 

 

De geschiedenis in een notendop

1949-1950

De Shanghai Russian School

Toen de Volksrepubliek China het licht zag, ontstond er een enorme vraag naar professionals die het Russisch beheersten zodat die konden helpen met de opbouw van de socialistische staat, lessen trekkende uit de ervaringen van de voormalige Sovjet-Unie. Naar het voorstel van Chen Yi, toenmalige burgemeester van Shanghai, besloten het toenmalige East China Bureau van het CPC Central Committee en het Shanghai Municipal CPC Committee om een Russische school in Shanghai op te richten. Het werd een afdeling van de vierde divisie van de East China People’s Revolution University. De school opende haar deuren in december 1949 en was daarmee China's eerste vreemde talenschool.

De net opgerichte Shanghai Russian School was enkel gespecialiseerd in het bestuderen van de Russische taal en Sovjet literatuur. Wie er zijn diploma behaalde, ging meestal als vertaler of tolk werken of gingen zelf Russisch doceren.

 

 

1950-1952

Shanghai Foreign Language College

In 1950 ontstond er in China een behoefte aan experten in diplomatie en internationale handel. Om een antwoord te kunnen bieden op de vraag, begon de school opleidingen in het Engels aan te bieden en werd ze omgedoopt tot de Shanghai Foreign Language College, nog altijd onderdeel van de East China People’s Revolution University. De campus werd verplaatst naar Tiyuhui Road East (site van een andere campus van de voormalige Jinan University) waar SISU's Hongkou Campus zich nu bevindt. In april 1951 werd de afdeling Oosterse talen en literatuur opgericht om opleidingen in het Birmaans, Vietnamees en Indonesisch aan te bieden. Met ingang van augustus 1952 werd Shanghai Foreign Language College een volwaardige universiteit die opleidingen organiseerde in 5 talen met name het Russisch, Engels, Birmaans, Vietnamees en Indonesisch.

 

 

1952-1956

Shanghai Russian College

Vanaf de tweede helft van 1952 werd nationaal een inschrijvingssysteem gelanceerd en werden er door het Ministerie van Onderwijs aanpassingen doorgevoerd in de afdelingen van de Chinese instellingen voor hoger onderwijs. Als gevolg hiervan, werd de afdeling Oosterse talen en literatuur van de Shanghai Foreign Language College overgebracht naar de Peking University en werd de universiteit in september 1952 omgedoopt tot de Shanghai Russian College en begon ze een driejarige opleidingen aan te bieden. In hetzelfde jaar werd een eerste groep deskundigen uit de voormalige Sovjet-Unie aangetrokken om Russische tekst- en oefenboeken samen te stellen.

In deze periode veranderde de universiteit haar onderwijsmethode van training naar onderwijs in de bredere zin van het woord. Vooral het concept van formeel onderwijzen werd herzien. De faculteiten werden gereorganiseerd en verder uitgebouwd en de onderwijs- en onderzoeksafdeling werden vervangen door tien onderwijs- en onderzoeksgroepen gericht op cursussen voor specifieke doeleinden, met inbegrip van praktijk, vertalen, literatuurgeschiedenis en linguïstiek; nieuwe syllabi werden samengesteld en er werd een studentenadministratiesysteem ingevoerd dat succesvol bleek.

 

 

1956-1994

Shanghai Foreign Language Institute

Met de goedkeuring van de Raad van State werd de universiteit in 1956 officieel omgedoopt tot de Shanghai Foreign Language Institute en organiseerde ze programma’s in het Engels, Frans en Duits in de vorm van een 4-jarige opleiding. Op 12 september 1963 plaatste de centrale overheid de universiteit als één van de belangrijkste nationale academische instituten onder direct gezag van het Ministerie van Onderwijs.

Sinds de aanname van het hervormings- en openingsbeleid in de late jaren ’70, was er in China veel meer diplomatieke en internationale uitwisseling, wat leidde tot een grotere vraag naar vreemde talenexperts. In 1982 begon de universiteit zichzelf om te vormen van een monodisciplinair in een multidisciplinair gerichte universiteit. Sinds 1982 zijn er dan ook hoofdvakken bijgekomen.

Ondertussen had de universiteit ook gewerkt aan het upgraden en verbeteren van haar onderwijs en structuur. In september 1983 kreeg zij de goedkeuring van de State Council Academic Degrees Committee om doctoraten te verlenen in de Engelse en Russische opleidingen. Dankzij de State Education Commission (nu het Ministerie van Onderwijs) en de regering van Shanghai kreeg ze in 1993 als één van de eerste universiteiten en hogescholen in China de toelating om een ​​nieuw systeem van studiegelden, beurzen en studieleningen in te voeren.

 

 

1994-nu

Shanghai International Studies University

Met de goedkeuring van de State Education Commission werd in 1994 de naam officieel veranderd in Shanghai International Studies University (SISU) en gecatalogeerd als één van de eerste universiteiten die onder gezamenlijk toezicht van de State Education Commission en de gemeente Shanghai kwam te staan. In 1996 slaagde SISU voor het evaluatieproces van Project 211, georganiseerd door de State Education Commissio en zo werd ze één van de nationaal "100 belangrijkste universiteiten voor de 21ste eeuw."

In 2000 werd er een nieuwe campus gebouwd in Shanghai’s Songjiang University Town waar alle niet gediplomeerde studenten en de toenmalige eerstejaars postgraduaatstudenten gingen wonen. Onze campus in Songjiang herbergt gebouwen in heel uiteenlopende bouwstijlen en is de plaats waar de studenten worden opgeleid tot kwalitatief hoogstaande internationale experts.

In januari 2007 werd SISU’s nieuwe leuze gelanceerd: ‘Integriteit, visie en academische uitmuntendheid’.

De afgelopen 60 jaar is SISU uitgegroeid van een monodisciplinaire Russische school naar een multidisciplinair vreemde taleninstituut en nu is ze goed op weg om een internationaal gerenommeerde universiteit te worden. Wij hebben het land van vele experts voorzien die hun sporen hebben verdiend over de hele wereld en die van betekenis zijn voor China’s economische en sociale ontwikkeling en voor de bevordering van de vriendschappelijke uitwisseling tussen China en volkeren wereldwijd.

 

 

 

 

Delen: