Dit is SISU

Dit is SISU

SISU draagt integriteit, visie en academische uitstekendheid hoog in het vaandel. De Shanghai Internationale Studies Universiteit (SISU) is een internationaal erkende, prestigieuze academische instelling die zich onderscheidt door haar multidisciplinaire, internationale karakter. In SISU worden toekomstige experten in uiteenlopende domeinen grondig en professioneel voorbereid om een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen die onze maatschappij nu en in de toekomst biedt.

ONZE GESCHIEDENIS 

Onze geschiedenis begint in december 1949 wanneer de Shanghai Russian School als onderdeel van de East China People’s Revolution University wordt opgericht. Het is één van de eerste instituten in China waar hogere talenstudies worden georganiseerd. De eerste rector, Jian Chunfang, is een vooraanstaande vertaler uit het Russisch en uitgever. Hij staat mee aan de wieg van de Encyclopedia of China. Door de jaren heen heeft SISU gerenommeerde wetenschappers weten aan te trekken en te behouden die met toewijding doceren en onderzoek voeren zoals Fang Chong, Lu Peixian, en Xu Zhongnian, wat de professionalisering van mensen en middelen alleen maar ten goede komt.

VOORAANSTAANDE  ACADEMICI

SISU, een internationale en gerenommeerde universiteit, heeft met succes een gevarieerd en onderscheidend aanbod van verschillende disciplines kunnen uitbouwen, met taal en literatuur als pijlers. SISU heeft een bevoorrechte positie weten te bemachtigen en te behouden tussen de universiteiten die een gelijkaardig aanbod bieden. Zij wordt gefinancierd om tien door de staat erkende specialiteiten aan te bieden, drie sleuteldisciplines en nationaal onderwijs dat als basis dient voor het studeren van vreemde talen op niet-universitair niveau.

De laatste jaren is SISU zich verder blijven onderscheiden door het aantal talengerichte programma’s verder uit te breiden tot 25 (in 21 vreemde talen) en ook het aantal doctoraatstudies en masterstudies uit te bouwen waardoor het evenwicht in de onderwijsstructuur nog beter voelbaar is. Het Graduate Institute of Interpretation and Translation (GIIT) van SISU wordt erg gewaardeerd door de AIIC, de International Association of Conference Interpreters, en is de enige Aziatische universiteit tussen de 15 professionele top conferentie tolkenscholen wereldwijd.

UITMUNTEND ONDERZOEK

Dankzij haar missie om ‘de rest van de wereld aan China voor te stellen’ en ‘China wereldwijd kenbaar te maken’, heeft SISU een onnavolgbare reputatie opgebouwd in het domein van de Chinese linguïstische en diplomatieke studies. Wij zijn sterk in meertalige opleidingen en beschikken over multidisciplinaire middelen waardoor we kunnen beantwoorden aan de nationale en regionale vragen met meer dan vijftig onderzoeksinstituten en -centra die als academische denktanks fungeren en adviezen kunnen formuleren voor de diensten gespecialiseerd in taalbeleid, diplomatieke betrekkingen en publieke opinie in China.

Deze faculteiten hebben meegewerkt aan baanbrekend onderzoek en zijn gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van de sociale wetenschappen in China. De universiteit publiceert momenteel 11 hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften. Eén ervan is het Journal of Foreign Languages, bekostigd door China's National Social Science Foundation. Het is het enige in de top 30 van Chinese universitaire tijdschriften over de sociale wetenschappen dat gericht is op taalkundig onderzoek.

WERELDWIJDE AANWEZIGHEID

Wij voeren een internationaal gericht beleid en werken actief aan het verruimen van de horizon van onze studenten. We doen dit vooral door ze de kans te geven zich onder te dompelen in een multiculturele omgeving. Momenteel hebben we samenwerkingsakkoorden met 300 universiteiten en instellingen uit 55 landen en regio's en onderhouden we nauwe banden met internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties en de Europese Unie. We hebben ook een reeks handboeken in het Mandarijn samengesteld en gepubliceerd die door wie geen Chinees spreekt gebruikt kan worden om zo de culturele uitwisseling tussen China en de rest van de wereld te bevorderen. De afgelopen vijf jaar hebben er zich jaarlijks ongeveer 4.000 internationale studenten ingeschreven voor onze Chinese taalprogramma's of andere diploma's en er werden 7 Confucius Instituten geopend in Azië, Afrika, Europa en Zuid-Amerika.

CAMPUSFACILITEITEN

SISU beschikt over twee campussen, Hongkou Campus en Songjiang Campus, samen zo’n 74,7 hectare groot. De twee campussen zijn nauw met elkaar verbonden, maar hebben elk hun eigenheid.

De universiteitsbibliotheken hebben een totale collectie van ongeveer 920.000 gecatalogeerde werken (meer dan de helft in vreemde talen) en meer dan 1,1 miljoen elektronische documenten. Er werd een omvangrijke digitale audiovisuele database met multimediale middelen in buitenlandse studies opgericht om aan de behoeften van de onderwijsgevenden en onderzoekers te voldoen. De universiteit is ook uitgerust met een waaier aan professionele onderwijsfaciliteiten zoals de hoogstaande simultaanvertaling systemen, satellietsignaalontvangstapparatuur en taallabo’s.

SOCIAAL ENGAGEMENT

De docenten en studenten van SISU hebben een grondige interculturele expertise en vakkennis. Ze bieden actief en vrijwillig hun diensten aan op internationale conferenties, sportevenementen en andere meertalige bijeenkomsten. We zetten ons ook in voor het bevorderen van het vreemdetalenonderwijs in China. In 2012 publiceerde de Shanghai Foreign Language Education Press (SFLEP), aangesloten bij SISU, 1268 boeken waarvan er 890 of 70,1%, werden herdrukt. 5 van de 10 meest geciteerde boeken over taalvakken in de Analysis of Highly Cited Index of China 2010 werden gepubliceerd door SFLEP, wat onze grote invloed op de Chinese academische wereld bevestigt.

We willen onze studenten een humanistische en holistische opleiding aanbieden zodat ze in staat zijn om internationaal en vernieuwend te denken en hun professionele kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen zodat interculturele communicatie mogelijk wordt. De afgelopen 65 jaar hebben onze afgestudeerden bijgedragen aan de economische en sociale ontwikkeling van China en aan de bevordering van vriendschappelijke uitwisseling met mensen over de hele wereld.

Delen: